Yaban hayatı yöneticileri, bilim adamları ve politikacılar küresel olaral, sosyo-ekonomik, ekolojik, politik ve teknolojik yönlerdeki hızlı değişimler karşısında, vahşi yaşam kaynaklarının hayatta kalmasını sağlamak için çabalamaktadırlar. Yaban hayatı türlerini korumak için benimsenen kilit ve popüler stratejilerden biri, farklı korunan alan kategorilerinin oluşturulmasıdır. Korunan alan, ilgili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle birlikte doğanın uzun vadeli korunmasını sağlamak için yasal veya diğer etkili yollarla tanınan, tahsis edilen ve yönetilen coğrafi alan olarak tanımlanır.
Dünyanın ilk korunan alanı olan Yellowstone Milli Parkı’nın 1872’de kurulmasından bu yana, zaman içinde bir dizi korunan alan büyümektedir. 2010 yılında, yaklaşık 161.000 korunan alan vardı. 2016 Korunan Gezegen Raporu, yaklaşık 20 milyon kilometre karelik bir alana yayılan 202.470 korunan alana bir artış olduğunu belirtmiştir (Antarktika hariç, dünya topraklarının %15’i) ve Ağustos 2020 itibariyle sayı 260.000’in üzerine çıkmıştır. Korunan alanların kurulması diğer birçok strateji ile tamamlanmıştır. Yerel ve küresel taahhüt, çok sayıda yasanın yürürlüğe girmesi ve uygulanması yoluyla kendini göstermiştir.
Ekolojik olarak yıkıcı faaliyetlerin yerine alternatif geçim stratejilerinin sağlanması, diğerleri arasında koruma eğitimi ve farkındalık yaratma, fayda paylaşım planları dâhil olmak üzere topluluk temelli koruma programlarını desteklemektir. Koruma çabalarına öncülük etmek ve tür kaybının nedenlerini ortadan kaldırmak için yerel, bölgesel ve uluslararası araçlar oluşturulmuştur ve bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
• Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme – CITES (yürürlük yılı: 1975),
• Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi – CBD (1993),
• Sulak alanlar sözleşmesi, popüler olarak bilinen Ramsar sözleşmesi (1971),
• Göçmen yabani hayvan türlerinin korunmasına ilişkin sözleşme -CMS veya Bonn sözleşmesi (1975),
• Dünya mirası sözleşmesi – WHC (1972),
Bununla birlikte bölgesel belgelerin içerdiği sözleşmeler aşağıdaki gibidir:
• Yabani hayvan ve bitkilerin yasadışı ticaretine yönelik kooperatif uygulama operasyonlarına ilişkin Lusaka Anlaşması,
• Güney Afrika kalkınma topluluğu yaban hayatının korunması ve kanunların uygulanmasına ilişkin protokol,
• Güney Pasifik’te doğanın korunması sözleşmesi,
• ASEAN doğa ve doğal kaynakların korunmasına ilişkin anlaşma,
• Avrupa yaban Hayatı ve doğal habitatların korunmasına ilişkin sözleşme (Bern sözleşmesi),

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir