Ramazan ayına mahsus olan teravih namazı sünnet-i müekkededir.

Bir ibadet Kuran veya Sünnete dayanıyorsa meşrudur. Teravih namazını ilk kılan Hz. Peygamberimiz (sav)’dir. Bu sebeple teravih namazı sünnete dayalı bir ibadettir.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur;

“ Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, “İmân”, 27)

Ramazan gecelerinde kılınan teravih namazına “kıyam-u Ramadan’da” denir.

Hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutamayan kimseler teravih namazı kılması sünnettir. Evde veya cemaatle kılınabilen teravih namazını camide kılmak daha faziletlidir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. İmam ve cemaatten hiçbiri yatsı namazını cemaatle kılmamışsa, teravihi cemaatle kılamazlar. Çünkü teravihin cemaati yatsının cemaatine tabidir. Yatsı namazını tek başına kılan, teravih namazını imama uyarak cemaatle kılabilir. Teravihi imamla kılamayan kimse vitir namazını imamla kılabilir.

Teravih namazının belli bir nizam üzerine kılınması ise Hz. Ömer döneminde olmuştur. Hz. Peygamber’in (sav) Ramazan gecelerinin ibadetle geçirilmesini emrediyor lakin buna mecbur tutmuyordu. Bunun üzerine ramazan gecelerini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar camiye giderek tek başına veya cemaatle namaz kılıyordu. Bir Ramazan gecesi Hz. Ömer camiye girdiğinde bazılarını tek başına bazılarının ise gruplar halinde namaz kıldığını gördü. Bu durum hem düzensiz bir görünüm oluşmasına hem de zamanla ikilik çıkmasına sebebiyet verebilirdi.  Hz. Ömer bu hali düşünerek bu cemaate bir imam tayin ederek tüm insanların uymasını emretti. Hz. Ömer, teravih namazını belli bir düzene koyup günümüzde ki halini kazandırmış oldu.

Teravih Namazı Kaç Rekâttır?

Teravih namazı yatsı namazının son sünnetinden sonra 20 rekât olarak kılınır. Hz. Peygamber (sav) teravih namazını sürekli kılmadığı ve namazın miktarı konusunda bir sayı belirtmediği için teravih namazının rekât sayısı hakkında farklı rivayetler vardır. Hadis kaynaklarında belirtilen rivayetler şu şekildedir.

“Hz. İbn Abbas’ın rivayetine göre Resûlullah (s.a.v.) Ramazan ayında vitir hariç 20 rekât namaz kılıyordu.” (İbn Ebu Şeybe)

“Saib b. Yezid’in rivayetine göre Hz. Ömer döneminde teravih ve vitir namazı toplam 23 rekât idi.” (Ebû Bekir Abdurrazzâk b. Hammâm)

“Hz. Âişe’nin rivayetine göre Resûlullah (s.a.v.) ne Ramazan’da ne de başka zamanlarda 11 rekâttan fazla namaz kılmadı.” (Müslim)

“Vitir hariç 24, 16 rekât, vitir ile birlikte 13, 21, 23, 39, 41, 47 ve 49 rekât teravih kılındığını ifade eden rivayetler bulunmaktadır.” (Askalânî)

Hz. Peygamber’in (sav) kaç rekât teravih namazı kıldığı hakkında kesin bir rakam belirtmek zordur. Lakin rivayetlerin çoğunluğu ise 20 rekât kılındığı hakkındadır.  Hz. Peygamber’in (sav) namazı devamlı kılmamasının sebebi ise, farz olma korkusu idi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir