“Sosyo-“ “toplumla ilgili” anlamına gelir.

“-loji” genel anlamıyla; “herhangi bir alanındaki çalışmalar” demektir. Bu tür sözcükler genellikle Yunanca veya Latince kökenlidir.

Yunanca “bilim, bilim dalı” anlamında kullanılır.

Sosyoloji; toplumbilimi demektir. Sosyolojinin en temel kavramı toplumdur.

Sosyoloji; insan ve toplumun etkileşimi üzerinde çalışan, insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla inceleyen sosyal bir bilimdir.

 “Sosyoloji” terimini bulan ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Fransız yazar Auguste Comte’a göre sosyoloji; bilimlerin kraliçesi ve geleceğin bilimi olarak görülür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir