Harap şehir Sicilmâse nerede?

Fas’ın 315 km güneydoğusunda, Büyük Sahra’nın kenarında harap durumunda bir şehirdir.

Şehrin bulunduğu yer, İlkçağdan beri yerleşme alanıydı. Sicilmâse, Sufriye mezhebini kabul ederek Kayrevan’daki arap valilerine isyan eden Miknas Berberîleri tarafından 758 yılında kuruldu.

772 de Miknase Berberîleri hanedanı, Beni Midrar’ın hâkimiyeti altına girdi. Şehir, en parlak dönemini, bu hanedandan Sünnîliği kabul eden Muhammed bin Feth zamanında yaşadı.

959’da Ubeydi kumandanı Cevher, şehri kuşattı ve ele geçirerek Muhammed bin Feth’i esir aldı. Bir süre sonra şehir tekrar Beni Midrar hanedanının eline geçti. Fakat Zenate Berberîlerinin kumandan Azrun bin Felfel Megravî, Sicilmâse’yi alarak Beni Midrar soyunun hâkimiyetine son verdi. Hazrun ve ondan sonra gelen Megravîlerin zorbalıkları karşısında şehir halkı Murabıtlardan Abdullah bin Yasin’i yardıma çağırdı.

1056’da şehri işgal eden Abdullah bin Yasin, bütün Megravîleri kılıçtan geçirdi.

1147’de Murabıtların çökmesinden sonra muvahhidi sultanı Ebu Hafs, Sicilmâse’yi ele geçirdi.

1243’de Muvahidlerin valisi Abdullah bin Zekeriya şehri hafsî hükümdarına teslim ettiyse de bir süre sonra Sicilmâse, Muvahhidîler tarafından geri alındı.

1256’ta şehir, Merinîlerden Ebu Yahya bin Abdülhakkim’in eline geçti. Aynı yıl içinde Abdülvedîlerden Yağmurasan şehri Merinîlerden aldı ve Sicilmâse’de 1274’e kadar süren bir Abdülvedî hâkimiyeti kurdu.

1274’te şehir tekrar Merinîlerin eline geçti.

16. yüzyılın ilk yarısında çıkan bir isyanda bütün şehir tahrip edildi. Şehir halkı çevredeki köylere sığındı.

Kaynakça

Meydan Larousse

One Reply to “Sicilmâse”

  • Mustafa
    Mustafa
    Reply

    Çok merak ediyordum öğrendim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir