PRUSYA NEREDE?

Prusya, eski dönemlerde Kuzey Almanya’da yer alan bir devlettir. Prusya bir Alman ülkesiydi. Orta Çağ’dan İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar vardı. Bu savaşta Almanya’yı yenen ülkeler o sırada Prusya’yı dağıtmaya karar verdiler. O zamandan beri, bölge birçok federal eyalete bölünmüştür.

1234’te Töton Tarikatı, Rieti’nin papalık boğası nedeniyle herhangi bir seküler feodal beylere tabi olmayan Prusya’yı boyunduruk altına aldıktan sonra, Pomeranya ile birlikte Cermen Düzeni devletinin merkezini oluşturdu.

1466 toprakları Thorn tarafından: Polonya tacına doğrudan bağlı olan ve Pomeranya’yı içeren Kraliyet Prusyası ve Polonya feodal egemenliğini tanımak zorunda olan düzenin geri kalanına bölündü.

1525’te laik Prusya Dükalığı ile sonuçlandı ve bu Dükalık 1618’de miras yoluyla Brandenburg Seçmenlerinin eline geçti. Bunlar şimdi her iki ülkeyi de kişisel birlik içinde yönetiyordu.

 1618’de Dükalık miras yoluyla Brandenburg Seçmenlerinin eline geçti. Bunlar şimdi her iki ülkeyi de kişisel birlik içinde yönetiyordu.

 1657’de Seçmen Friedrich Wilhelm, dukalığı Polonya derebeyliğinden kurtarmayı başardı. İmparatorluğun sınırları dışında olduğu için artık orada egemen bir hükümdardı.

 1701’de Brandenburg’un Hohenzollern Seçmeni Prusya Dükalığını bir krallığa yükselttikten ve Prusya Kralı unvanını kabul ettikten sonra, Prusya genel adı imparatorluğun içindeki ve dışındaki tüm mülkleri için doğal hale geldi.

18. yüzyılın ortalarında ülke, ikinci Alman ve beşinci Avrupa büyük gücü olmak için yükseldi ve daha sonra güçlerin uyumunda önemli bir rol oynadı. Prusya, Almanya’da Aydınlanma’nın bir merkezi haline geldi.

1806’da Napolyon Fransa’sının yenilgisinden sonra, Prusya ulusal topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti, ancak Stein-Hardenberg reformları ve kurtuluş savaşlarına muzaffer katılımın bir sonucu olarak eskisinden daha fazla güç ve prestij kazandı.

1815’te Viyana Kongresi, Prusya’ya, özellikle batı Almanya’da önemli toprak kazanımları getirdi. Yeni kurulan Alman Konfederasyonu’nda Avusturya’dan sonra en önemli güçtü.

1848 Mart Devrimi sırasında, ilk kez Prusya liderliğinde küçük bir Alman imparatorluğunun birleşmesi fikri ortaya çıktı.

1849’da Kral Friedrich Wilhelm IV, Frankfurt Ulusal Meclisi tarafından kendisine önerilen imparatorluk tacını reddetmesine rağmen, ulusal liberal hareket giderek artan bir şekilde birleşik bir Almanya için umutlarını Prusya’ya bağladı.

1866’da Alman Savaşı’ndaki zaferi, Avusturya’nın Almanya’dan dışlanmasına ve Alman Konfederasyonunun dağılmasına yol açtı. Onun yerine, Prusya ve Ana Hattın kuzeyindeki Alman devletleri, Kuzey Almanya Konfederasyonunu oluşturdu.

1870/71 Fransa-Prusya Savaşı sırasında, Lüksemburg hariç güney Alman devletleri de Konfederasyona katıldı. O zamandan beri Prusya, yeni kurulan Alman İmparatorluğu’nun baskın federal devleti oldu ve kralı, başı olarak ek Alman İmparatoru unvanına sahip.

1918 Kasım Devrimi’nde monarşinin devrilmesinden sonra krallık, Weimar Cumhuriyeti sırasında demokrasinin bir kalesi olduğunu kanıtlayan cumhuriyetçi Prusya Özgür Devleti oldu.

1920’de demokratik bir anayasa aldı.

 1932’de Prusya grevi eyalet hükümeti, Reich hükümeti tarafından devrildi. Prusya bakanlarının yerini Reich komisyon üyeleri aldı ve bakanlıkları, Nasyonal Sosyalist uyum politikasının bir parçası olarak 1934’te Reich’ın ilgili departmanlarıyla birleştirildi ve altı ay sonra Adolf Hitler’in iktidara gelmesini çok daha kolay hale getirdi. Sonuç olarak, Nasyonal Sosyalistler, Prusya hükümetinin güç araçları en başından itibaren ellerindeydi.

 II. Dünya Savaşı sonrasında Prusya toprakları Polonya ile Rusya arasında paylaşıldı. Günümüzde Litvanya ile Polonya arasında kalan Rusya’ya ait Kaliningrad şehri eskiden Königsberg adıyla Doğu Prusya’nın başkenti idi. Prusya, Avusturya ile birlikte “Alman düalizminin” (Alman ikiliğinin) temeli olarak bilinir.

1945 yılında fiili olarak Prusya devleti ortadan kalktı.

25 Şubat 1947’de resmi olarak feshedildi. 

Hem Demokratik Alman Cumhuriyeti hem de Federal Almanya Cumhuriyeti ve ülkelerinin çoğu Prusya geleneklerini sürdürdü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir