Nazar, haktır ve deveyi kazana, insanı mezara koyar.

Çok eski çağlardan günümüze kadar varlığını sürdüren bu inanış, halk arasında kem göz, haset bakış olarak  kullanılan bir tabirdir.

Arapça kökenli bir kelime olan “Nazar” bakış görüş anlamına gelir. Arapça’da “isâbetü’l-ayn” olarak kullanılır.

Kur’an-ı Kerim’de varlığına işaret edilen nazarın Kalem Suresi’nin son ayetinde gerçekliğine değinilmektedir.

-“O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler.” (Kalem,51)

Hz. Peygamber (sav), nazarın etki gücünü;

“ Göz değmesi gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı nazar onun önüne geçerdi.” (Ebû Dâvûd), hadisi ile belirtmiştir. Nazarın etkisinin sınırsız olmadığını ve ilahi takdirin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceği asla unutulmamalıdır.

-Hz. Peygamber, bir gün kıymetli eşi Ümmü Seleme’nin evinde, benzi sararmış bir kız çocuğu gördüğünde, “bu çocuğa nazar değmiş, ona hemen rukye (okuyarak tedavi) edin.” diye buyurdu. (Buhârî)

Her hastalığın şifasını yaratan Allah, nazarın etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisi için;

-“Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur” (Şuarâ, 80) anlayışıyla “Nazar’dan Allah’a sığının. Çünkü göz değmesi gerçektir.” (İbn Mâce) buyuran Hz. Peygamber Kur’an’dan belirli sure ve ayetlerin okunmasını emretmiş ve uygulamıştır.

Cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah’a sığınıp değişik dualar okuyan Hz. Peygamber (sav) Felâk ve Nâs sûreleri indirildikten sonra sadece bu sûreleri okumuştur.

Felâk sûresinde; “ Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah’a sığınırım” denilerek bizzat kendisine sığınılmasını emreder.

Tıbbî açıdan nazar; insan gözünden çıkan ışınların, dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzenine tesir icra etmesi şeklinde açıklansa da hala çoğu tıp doktoru tarafından bir hastalık sebebi kabul edilmez.

Kimlere Nazar Değer

Günlük yaşamın içinde sürekli duyabileceğimiz nazar en çok da başarılı, çalışkan, becerikli insanlarda etkisini gösterir. Gürbüz, parlak, akıllı, zeki, başarılı çocuklara, mutlu çiftlere, iyi ürün veren tarla, bağ, bahçeye, besili ve iyi süt veren hayvanlara, yeni ev araba alan bu ve benzeri özelliklere sahip olan kişileri haset kıskanç kişilerin nazarı değer. Günlük hayatın içinde varlığını bütün etkisiyle gösteren nazar için halkın korunma yöntemleri de dikkat çekmektedir. Halk için de yaygın olarak kullanılan mavi boncuk, at nalı, hayvan kellesi, el şekli, nazar muskası, kurbağa kabuğu, yılan gömleği, kurşun döktürmek bunların nazardan koruyacağına inanılır.

İslam dinin de olmayan bu inanışlar için Hz. Peygamber (sav) bunu yapanların kendisinden uzak olduklarını ve Allah’ın korumasından da mahrum kalacaklarını söylemiştir.

“ Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir.” (Nesâî)

 “Cafer b. Ebu Talib Mûte Savaşı’nda şehit düşdüğünde geride eşi Esma ile üç yetimi kaldı. Hz. Peygamber  bu çocukların iyice zayıplamış olduklarını görünce Esmâ’ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Esma; hayır bir ihtiyaçları yok ancak onlara çabuk nazar değiyor dedi. Hz. Peygamber “öyleyse onlara rukye yap (oku)” deyince, Esma, bunu yapması için Hz. Peygamber’ (sav) ricada bulundu. Fakat Hz. Peygamber, Esma’dan çocuklarına kendisinin okumasını istedi” (Müslim)

Nazar için başkalarından medet uman muska ve dua için başkalarından nefesinden faydalanmak isteyenler için Hz. Peygamber çok güzel bir örnek olmuştur. Kimseye gerek kalmadan Esma’ya “Onlara sen oku” demesi bu gibi benzer olaylarda çıkar sağlayan istismarcılardan medet ummanın yanlış bir tutum olacağını belirtmiştir.

Kimlerin Nazarı Değer

-Nazar haset duygusundan kaynaklanır

-En kötü nazar, inançtan yoksun, Allah sevgisi ve korkusundan yoksun, kalpleri haset ve kin duygularıyla dolu insanlardan gelir.

-İmrenme, özenme gibi dostça duygular, hatta anne babaların cocuklarına sevgisi bile nazara sebep olabilir.

Nazar insani bir gerçekliktir. Bu yüzden başkasına ait imrenilecek bir güzellik veya başarı da Müslüman’a yakışan “Maşallah”, “ Bârekallâh” gibi hayır duasında bulunmaktır.

*Nazar için en etkili dua Felâk ve Nâs sureleridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir