Okunuşu: “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah”

Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah’ın Resulüdür.

Allah’ın varlığına ve O’ndan başka ibadet edilecek ilah olmadığına ve O’nun tarafından gönderilen her şeyin hak olduğuna inanmaktır.

Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmek de, onun haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna inanmak demektir.

Kelime-i Tevhid, kalpteki imanın dıştaki belirtisi sayılmıştır.

Tevhidin Dereceleri1

Tevhid, taze cevize benzer. Taze cevizin yeşil renkli bir dış kabuğu vardır.

Onun iç kısmında bir de sert kabuğu vardır.

O sert kabuğun içinde cevizin meyvesi vardır.

Bir de cevizin özü, yani yağı vardır.

İste tevhidin de böyle dört derecesi vardır:

-Birinci Derecesi; sadece dil ile: “Lâ ilâhe illallah” deyip kalp ile inanmamaktır. Münafıkların tevhidi böyledir.

-İkinci Derecesi; Kelime-i Tevhîdi söylemez. Fakat onun ifade ettiği mânâya inanır.

Bu da iki türlü olur:

        -Ya duyduğu şekilde inanır. Cahillerin inanışı böyledir.

        – Ya da aklın ispat etmesi ile inanır. Kelâm âlimlerinin inanışı böyledir.

-Üçüncü Derecesi; Müşâhede yolu ile kâinatın bir asıldan olduğuna ve bir tek yaratıcının dışında başka kimsenin müdahalesi olmadığına inanmaktır. Böyle bir iman, kalpte parlayan bir nûrdur. Bu iman, cahillerin ve kelâm âlimlerinin imanına benzemez. Çünkü onların imanı, Ya taklit yoluyla ya da delil yoluyla kalbe vurulan bir bağ gibidir.

Şöyle bir misal verebiliriz:

Bir evin sahibinin evde bulunduğuna inanmak üç türlü olur:

-Birisinden duyarak inanmak. Cahillerin inancı böyledir.

-Ayakkabılarını, elbisesini veya onun kullandığı başka bir eşyasını evde gördüğü için inanmak. Kelâm âlimlerinin imanı böyledir.

-Ev sahibini bizzat evde görerek inanmaktır. Âriflerin imanı böyledir.

-Dördüncü Derecesi; bu derece, iman ve tevhidin kemâl derecesidir. Bu dereceye ulaşanlar, Hakk’tan başka bir şey görmezler. Hatta tamamen “Fenâ fillâh” sırrına erip kendilerini bile unuturlar.

1 İmam Gazâlî , KİMYA-YI SAADET, Hisar Yayınları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir