Dinler Kaç Kısma Ayrılır? Hak Din Nedir?

Dünya var olduğundan beri din vardır. İnsanoğlu ilahi bir güce hep ihtiyaç duymuştur. Bu yüzden o kadar çok din var olmuştur ki bunları belli başlık altında toplamak din konusunu anlamamızı kolaylaştıracaktır.

İslam bilginleri dinleri bazı ölçülere göre sınıflandırırlar; semavî din, hak din, gayrı semavi (muharref) din, batıl din gibi.

1.Semavi dinler; ilahi bir kaynaktan doğan, Allah’a iman esasına dayanan dinlere denir. Bunlar Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, Müslümanlık gibi.

 2.Hak Din; Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Vahye ve ilahi bir esasa dayanır. Hak dinlerin, başka bir deyişle semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet’tir.

İslam dini, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in(as.) tebliğ ettiği ilk Tevhid dini ile diğer semavi dinlerin bir devamı, bunların sonuncusu ve en mükemmelidir.

3.Gayrı Semavi (muharref) dinler; Hak din iken sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir. İslam’dan önceki semavi dinler, esasta bir oldukları halde, bunlar zamanla değişikliğe uğrayarak bozulmuşlardır. Yahudilik ve Hristiyanlık tahrife uğramış semavi dinlerdir. Bu dinler hak din vasfını kaybetmiştir.

4.Batıl Dinler; İlahi bir esasa dayanmayan, insanlar tarafından uydurulmuş dinlerdir. Putpereslik, Mecusilik, Totemizm gibi inanışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir