Hicri takvime göre Recep ayının 27’nci gecesidir.  Bu gecenin en önemli olayı hiç şüphe yok ki müminin miracı sayılan beş vakit namazın farz kılınmış olmasıdır.

İsra, gece yürüyüşü Mirac ise merdiven, asansör anlamına gelir.

Asıl manası, Hz. Muhammed’in (sav) bir gece seyahati ve yüce makamlara yükselmesidir. Tabiat kanunlarıyla açıklanamayan Mirac, Allah’a yakınlığın en üstün derecesidir.

Hz. Muhammed’in (sav) Medine’ye hicret etmesinden bir yıl önce Mekke’de meydana gelmiştir.  Kâbe’de uyuduğu sırada, kendisine gelen Cebrail melek, Allah’ın yüce katına davet edildiğini bildirmişti. Hz. Muhammed(sav) Cebrail rehberliğinde manevi binit olan Burak ile Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gelmiştir.

“Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescidi Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O’dur.” (İsrâ, 1)

Hz. Muhammed Kudüs’te kısa bir süre kalmış, Mescid-i Aksa’da iki rekât namaz kılmış ve burdan manevi asansör olan mirac ile göklere çıkmıştır. Hiçbir varlığın erişemeyeceği yüce makamlara yükselmiş ve arada hiçbir aracı olmadan doğrudan doğruya Allah’tan vahiy almıştır.

Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makâma çıktım ki, orada kalemlerin gıcırtıla­rını duyuyordum.” (Buhârî, Salât 1)

 Yâni Allah Resûlü (s.a.s.) öyle bir yüksek seviyeye çıkarıldı ki, orada kâinatın mukadderâtı­nı yazan kalemlerin seslerini işitiyor, idrâk ötesi hakîkatlere muttalî oluyordu.

Aynı gece Hz. Muhammed (sav) geri dönmüş ve birtakım manevi hediyeler getirmişti.

Bunlar;

– Günde beş vakit namaz.

-Allah’ın kendisine ortak koşma dışındaki günahları dilediği kimselerden affedeceği.

– Bakara suresinin sonundaki iki ayet. (Âmene’r-Rasûlü)

Hz. Muhammed (sav) yaşadıklarını sabah olunca haber vermiş, Ashab kendisine inanmıştı. O’nun doğruluğuna düşmanları bile inanmıştı.

Mekke müşrikleri olayı duyunca şaşırmışlar ve “bir gecede hiç bu kadar yerler gezilebilir mi?”diye söylenmişler. Müşrikler Miraç da yaşananları anlayacak seviyede değillerdi.  

Allah, Hz. Peygamber’in (sav) yaşadığı olayı anlatan İsrâ suresinde, ahlak ve fazilet düsturlarını bildirmişti.

Bunlar özetle;

-Allah’a ortak koşmayınız.

-Anne ve babanıza itaat ve hürmet ediniz.

-Hak sahiplerine haklarını veriniz.

-İsraf etmeyiniz.

-Çocuklarınızı öldürmeyiniz.

-Aşırılıklardan sakınınız.

-Zinaya yaklaşmayınız.

-Yetimlere iyi muamele ediniz.

-Haksız olarak kimseyi öldürmeyiniz.

-Ölçü ve tartıda doğruluktan sapmayınız.

-Bilmediğiniz bir şeyin ardına düşüp körü körüne takip etmeyiniz.

-Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyiniz.

*Bu mübarek gecenin hediyelerinden biri de hadislerle nakledildiği gibi hacamattır.

Enes B. Malik’ten nakledilen “Rasulullah’tan (sav) şunu zikrettim; İsra gecesi hangi grubun yanından geçersem geçeyim bana “Ümmetine hacamatı emret Ey Muhammed” dediler.” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir