İslam dinin gayesi nedir? Özellikleri nelerdir? Esasları nelerdir?

İslâm sözlükte , “teslim olmak, boyun eğip itaat etmek” demektir. Buradaki itaat, dinin hükümlerini benimsek manasına gelir. [1]

 Hak dinlerin, yani semavi dinlerin sonuncusu İslamiyet’tir. Bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (sas.) kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.

Dinler sıralamasında zikrettiğimiz hak din olup, Allah tarafından insanlara, rızasını kazanmaları, dünya ve ahirette huzuru elde etmeleri maksadıyla son peygamber Hz. Muhammed (sas.) aracılığı ile gönderilen son dindir.

İslam dini, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in (as.) tebliğ ettiği ilk Tevhid dini ile diğer semavi dinlerin bir devamı,  bunların sonuncusu ve en mükemmelidir. [2]

Hakikatte İslam dini, Hz. Âdem (as.)’dan Hz. Muhammed’e (sas.) kadar olan bütün peygamberlerin dinidir. Âdem peygamberden (as.) ‘dan İsa peygambere (as.) kadar bütün peygamberler, insanlara Allah’ın birliği inancını tebliğ etmişler ve nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Ancak iman esasları ve dinin hükümleri gün geçtikçe bozulmuş, aslını kaybetmiştir. Bunun üzerine Allah, Hz. Muhammed (sas.) vasıtasıyla son olarak kemâle ermiş bir din olan İslâm’ göndermiştir. İslâm dininin gelmesiyle diğer dinler hükümsüz kalmıştır.

Bu hususta Allah Kur’an-ı Kerim’de Ali İmran suresi 85. Ayet şöyle buyurur;

Kim İslam’dan başka bir din seçerse, bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

İslâm Dinin Gayesi?

İslâm dinin gayesi insanları yaratılış maksadına uymayan bütün karanlık yollardan kurtarıp, onları dünyada ve ahirette huzura, mutluluğa kavuşturmaktır. Dünyada huzuru, ahirette de cehennemden kurtulup cennete girmeyi temin etmektir. [3]

İslam dinin Özellikleri

İslam dini son dindir.

-İslam evrensel bir dindir.

-İslam kolaylık dinidir.

-İslam huzur ve sevgi dinidir.

-İslam dini ilahi kitapları ve peygamberleri tasdik eder.

-İslâm’dan önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.

-İslam dini kıyamete kadar bâkidir.

İslam Dinin Değişmeyen Esasları Nelerdir?

İslam dinin değişmez birtakım esasları vardır. Bunlar, itikad, amel ve ahlakla ilgili hükümlerdir.

-İtikadla ilgili esaslar; İtikad, bir şeye inanmak, gönülden bağlanmak demektir. İslam itikadını teşkil eden ve bütün semavi dinlerde de yer alan bu temel hükümler; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır.[2]

-Amel ile ilgili esaslar; İslam’ın amel ile ilgili esasları, insanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler, emir ve yasaklardır. Bunlardan, Allah ile kulları arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ibadetlerdir. Amel ile ilgili esaslardan bir kısmı da insanın kendisiyle başkaları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Başkalarının haklarına saygılı olmak, kimsenin canına, malına ve namusuna saldırmamak gibi hususlardır.[2]

-Ahlak ile ilgili esaslar; İslam’ın ahlak ile ilgili esasları da ahlakın güzelleşmesini, vicdanın terbiyesini ve ruhun yükselmesini amaçlar.[2]

İslam dininin, itikad, amel ve ahlak ile ilgili hükümleri, hem ferdin hem de toplumun mutluluğu içindir.

Kaynakça

[1] Topaloğlu, B. , Yavuz, Y. Ş. ve Çelebi İ.(2018), İslam’da İman Esasları, DİB Yayınları

[2] Şentürk, L. ve Yazıcı, S. (2020), İslam İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

[3]Fetih İlim ve Araştırma Vakfı İlmi Heyeti,(2017), Dini Bilgiler, Akide Yayınevi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir