İslamiyet’te Hayvanlar

Kur’ân-ı Kerîm’de, Allah kudretinin eseri olarak yeryüzünde yürüyenleri ve gökyüzünde süzülenleriyle tümünün insanlar gibi birer ümmet olduğu bildirilir.

-“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp rablerinin huzuruna getirileceklerdir.”(En’âm, 38)

Yaratılışları insandan farklı olan bu canlıların her biri değişik özelliklerle donatılmıştır. Gözle görülemeyen kendi hal dilleriyle, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler.

-“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halîmdir, bağışlayıcıdır.” (İsrâ,44)

-“Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah’ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir.” (Nûr, 41)

Muazzam yaratılışlarıyla kendine hayran bırakan hayvanlar tabiatın süsüdür. Allah, kullarının bu güzelliklerin farkına varmalarını hayvanlar üzerinden tefekkür etmelerini istemektedir.

-“Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık.”(Yasin, 71)

Kainâtta yaratılan her şeyin bir hikmeti ve amacı vardır. Canlı ve cansız bütün âlem bir denge üzerine kurulmuştur.

-“Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık, fakat çoğu bunu bilmez.”(Duhân, 38-39)

Allah tabiattaki canlılar arasında denge ve ahengi gözeterek, ekolojik sistemin vazgeçilmez parçası olan hayvanların alemdeki düzenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirmiştir.

-“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer, 49)

Dünya yüzündeki bu düzenin devamı için her birinin belli bir yaratılış amacı olan hayvanların, insanların ve diğer tüm canlıların âlemdeki birlikleri korunmalıdır. Yüce Allah, Hz. Nuh’a her çeşit hayvandan birer çifti gemiye yüklemesini emretmesi bunu gösterir.

-“Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: “Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!” Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti.”(Hûd, 40)

Yüce Allah tarafından bazısı binek hayvanı olarak insanın hizmetine sunulmuştur.

-“O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.”(Zuhruf, 12, 13, 14)

Günümüz de pek tercih edilmese de Yüce Allah hayvanların bazısını insanın yükünü taşımada kolaylık olsun diye yaratmıştır.

-“Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.” (Nahl, 7)

-“Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır; gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız; onlarla ve gemilerle taşınırsınız.” (Mü’min, 80)

Bazı hayvanların ise etlerinden, sütlerinden, balından, yün ve kıllarından yararlanılması için insanın hizmetine sunulmuştur.

-“Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.” (Nahl, 5)

-“Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.” (Nahl, 66)

-“Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.” (Mü’minûn, 21)

-“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.” (Nahl, 69)

-“Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.” (Nahl, 80)

-“Denizi de sizin emrinize veren O’dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O’nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir.” (Nahl, 14)

Dünya âleminde 7 milyondan fazla hayvan türü olduğu tahmin edilmektedir. Havada ve yeryüzünde yaratılan milyonlarca hayvanın yaratılışının gayesi ve amacı vardır. Her birinin bir can taşıması sebebiyle sahip olduğu hakların başında yaşama hakkı gelir. İslam dini kurban etme, avlanma ve korunma gibi belli gerekçeler dışında gereksiz yere hayvanların öldürülmesini yasak etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir