Günah Keçisi deyimi başkasının ya da başkalarının hataları, kusurları, beceriksizlikleri yüzünden suçlanan kişi olarak bilinir.

Günah Keçisi deyiminde geçen keçinin gerçekte de bazı inançlara göre günahları simgesel olarak yüklenen ve cezalandırılan keçi olarak  tarihte gerçekleşen bir durumdan günümüze kadar dilden dile aktarılarak gelen bir deyimdir.

Bu deyimin gerçek hikayesi Yahudi kavminin inanışlarına dayanır.

_Eski Ahit’teki Kefaret Günü ayinlerinde Yahudi kavminin günahları simgesel olarak bir erkek keçiye yüklenirdi. Bu keçi kurayla seçilir ve Azazel adlı kötü ruhu yatıştırmak için Yahudi kavmini günahlarından arındırmak üzere Kudüs dışında bir uçurumdan aşağıya atılırdı.

Yahudi kavminde diğer bir inanışa göre  ise bütün günahlara sebep olduğu inanılan erkek keçi, çölde yaşadığı sanılan tabiatüstü bir yaratık, çöl şeytanı diye adlandırılan Azazel’e teslim edilerek günahlardan arındığına inanılır.

_Eski Yunan’da ise günah keçisi olarak insanlar seçilir. Veba ve benzeri afetleri hafifletmek ya da önlemek amacıyla Atinalılar Thargelia Şenliği’nde bir kadın ve bir erkek seçerler. Şenlikten sonra bu çift kentte dolaştırılır ve ince yeşil dallarla dövülür, sonra da kent dışına sürülür. Kent dışına sürülen çift taşlanır böylece kentin bir yıl boyunca hastalık, salgın ve her türlü afetten korunacağına inanılır.

_Buna benzer bir inanışa Romalılarda rastlamak mümkün. Bu inanışa göre keçilerin yanı sıra kadınlar da kurban seçilmekte.Romalıların Lupercus Şenlikleri sırasında rahipler kurban edilen keçilerle bir köpeğin derilerinden uzun şeritler yaparak Palatinus kentinin surları boyunca koşarak bu şeritlerle özellikle kadınları kırbaçlarlardı. Günah keçisi derisinin vuruşuyla kısırlığın iyileşeceğine inanılır.

_Eski Roma hukukunda suçunu itiraf eden birinin cezasını suçsuz bir başkası çekmesi olanaklıydı. Bu bir bedel karşılığında mümkündü.

Tarih de yaşanan örneklere bakılarak günahlar, günahsız hayvanlara ya da insanlara yüklenerek bir şekilde arındığına inanılmış. Günümüzde ise bunun örneği çok defa karşımıza çıkar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir