Tarihsel ve toplumsal olarak köklü bir geçmişe sahip olan evlilik kurumu, evliliğin gerçekleşmesi  ve evliliğin türleri  toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık göstermektedir. 

 Bazı toplumlarda çok kadınla evlilik, bazı toplumlarda çok erkekle evlilik ve bazı toplumlar da ise tek eşlilik yaygındır.

1.Oturulan yere göre evlilik

-Matrilokal;  erkeğin evlendikten sonra kadının ailesinin evinde oturmasıdır. İç güveyliği olarak da bilinir.

-Patrilokal; kadının evlendikten sonra erkeğin ailesinin evinde oturmasıdır.

-Bilokal; ikiyerlilik olarak adlandırılan bu evlilik türü evlenen kişilerin hem erkeğin ailesinin yanında hemde kadının ailesinin yanında oturmasıdır. Göçebe toplumlarda yaygın olarak görülür.

-Neolokal; evaçma olarak da adlandırılan bu evlilik türüerkek ve kadın evlendikten sonra ailelerinin yanında kalmazlar kendilerine ait evde otururlar.

2.Eş sayısına göre evlilik

-Monogami; tek eşle evlenmektir.

-Poligami; çok eşle evlenmektir. Poligami de kendi içinde ikiye ayrılır.

     *Poliandri; bir kadının birden fazla erkekle evlenmesidir. Poliandri türü evlilik daha çok Hindistan, Alaska ve Tibet’te yaygın olarak görülür. Tibet ve Nepal arasında yaşamını sürdüren Niyma adlı kabile bu evlilik türünü benimsemiştir.

     *Polijini; bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesidir. Polijini türü evlilik daha çok Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde ve Afrika’da yaygın olarak görülür.

3.Eşin seçildiği gruba göre evlilik

-Endogami; erkek yada kadının akraba evliliği yapmasıdır. Diğer adıyla içevlilik de denilen bu tür evlilikte  kişinin evleneceği kişiyi akraba ya da kendi kabilesinden seçmesidir.  Tarım toplumlarından görülür.

-Egzogami; erkek yada kadının evleneceği kişiyi akraba veya kabile dışından seçmesidir.  Dışevlilik olarak da adlandırılır. Modern toplumlarda görülür.

4.Dul kalan eşin evliliğine göre evlilik

-Levirat (kayın alma) ; dul kadının ölen kocasının erkek kardeşlerinden biriyle evlenmesidir.

-Sororat (baldız alma); dul erkeğin ölen karısının kız kardeşlerinden biriyle evlenmesidir.

İlkel ve geleneksel toplumlarda sıkça rastlanan levirat ve sororat tipi evlilik tiplerinin kökeni Museviliğe kadar dayanır.

One Reply to “EVLİLİK TÜRLERİ”

  • Dünya Karışık
    Dünya Karışık
    Reply

    Neolokal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir