Evlilik yetişkin iki farklı cinsin kurumlarca ve toplumca onaylanan birlikteliğidir. Eşlerin hak ve yükümlülüklerini  kurallar, yasalar, inançlar, gelenekler ve tutumlar belirler. Evliliğe farklı kültürlerde evrensel düzeyde rastlanması, evliliğin çeşitli işlevlerinin farklı kültürlerde bile ortak önem taşımasını göstermektedir. Bu işlevler;

-Biyolojik yeniden üretimin yani soyun devamının sağlanması.

– Cinsel yaşamın akılcı ve ahlaki bir şekilde onaylanması.

-Çocukların bakımının, eğitiminin ve toplumsallaşmasının sağlanması.

-Toplum içinde aile ve akrabalık bağlarının oluşması.

 Anthony Giddens’a göre; “Evlilik, iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlanabilir”.

 Evlilik sadece cinsel  bir birliktelik olmayıp her iki cinsin de karşılıklı duygu paylaşımı, yaşamın her türlü zorluklarında sorumlulukların eşit üstlenmektir.  İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, her türlü zorlukta birbirine destek olmaktır. Toplumun temel taşı olan aile birliğinin oluşumu evlilik akdiyle başlar. Evlilik ailenin çoğalmasını sağlayan bir birliktelik olup biyolojik yeniden üretimin yani soyun devamını sağlayan bir kurumdur. İki insanın evliliği ile başlayan akrabalık, çiftin çocuklarının olmasıyla çekirdek aileye dönüşür. 

Tarihsel ve toplumsal olarak köklü bir geçmişe sahip olan evlilik kurumu, evliliğin gerçekleşmesi  ve evliliğin türleri  toplumdan topluma farklılık göstermektedir.  Her ne kadar tarihsel ve sosyolojik olarak ele alsak da evlilik dinsel olarak da çok köklü bir yapıdır. Evlilik ilkel ve modern bütün toplumlarda çeşitli biçimlerde var olmuştur.  Modern topluma geçişten önce evlilikler dini nikah ile onaylanırken bu durum modern toplumlarda resmi nikah ile kabul görmüştür. Günümüzde resmi nikah ile birlikte halen dini nikahlar da yapılmaktadır.

Evliliğin en bilindik kutlanma şeklidir düğün. Eğlenceleri , törenleri, kutlama şekilleri kültürel olarak genel bir benzerlik gösterse de evlilik çeşitleri toplumdan topluma, kültürden kültüre farklıdır. Bazı toplumlarda çok kadınla evlilik, bazı toplumlarda çok erkekle evlilik  bazı toplumlar da ise tek eşlilik olarak gösterir kendini.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir