Tam adı Claude-Henri de Rouvroy, Comte (kont) de Saint-Simon’dur. Fikirleri ile gelecek kuşaklara ışık tutan, 19. yüzyıl çoğu filozofu üzerinde etkisi olan ve Fransız sosyalizminin kurucusudur. Saint-Simon’un “toplum bilimi” çağrısı, bilimsel çalışma alanları olarak sosyoloji ve ekonominin gelişimini etkiledi.

Fransa’da devrim öncesi ve sonrasında yaşamış olan Saint-Simon, Fransız devrimi sonrası endüstri toplumu aşamasında ortaya çıkan sorunları analiz etmeye yönelik pozitif bir bilimin gerekli olduğunu savundu.

Pozitivizm terimi;

Bilimsel yöntemi ve bu yöntemin felsefeyi de içine alacak şekilde genişlemesini ifade etmek için ilk kez Saint-Simon tarafından kullanılmıştır. Saint-Simon’a göre toplum evrimci ve pozitivist bir yapıya sahiptir. Bu sebeple toplumlar evrimsel gelişme yasasına bağlı olarak askeri veya feodal toplumlardan sanayi toplumlarına doğru evrilirler. Pozitif aşama olarak tanımladığı sanayi toplumu teknoloji, bilim, bilgi, işbölümü, sınıf yapısı, siyasal yapısı açısından teolojik ve metafizik aşamalardan farklıdır.

Endüstri (sanayi) toplumu;

Bu kavramı ilk kez kullanan düşünürdür. Geleceğin toplumunun endüstri toplumu olacağını düşünen Saint-Simon sanayileşme sürecini kontrol altına almak için bilimsel politikalar geliştirmeye çalışmıştır.  Saint-Simon’a göre toplumda iki belirgin sınıf vardır; bunlar çalışan ve üretime katkıda bulunan endüstri sınıfıdır. Diğeri ise üretime katkıda bulunmayan aylaklar sınıfıdır. Endüstri sınıfı, endüstriyel alanda faaliyet gösteren yatırımcılar, fabrika sahipleri, bankerler ve işçilerden oluşmaktadır. Aylaklar sınıfı ise askerler, hukukçular, soylular, rant geliriyle yaşayanlar ve üreten sınıfları sömürenlerden oluşmaktaydı.

Yeni din;

Endüstri toplumunda geleneksel otorite biçimleri etkisini kaybetmeye başlamış ve buna bağlı olarak ahlaki bir boşluk oluşmuş toplumsal kriz meydana gelmiştir. Saint-Simon ahlaki boşluğu dolduracak yeni laik bir din önermiştir. Bu yeni din toplumsal birliği sağlayacak ve en önemlisi toplumun ahlaki temelini oluşturacaktır. Yeni din Katoliklik ve Protestanlıkta gelişen dogmayı temizlemeye ve Hıristiyanlığı basit ve temel unsurlarına indirgemeye çalışmış tüm hurafelerden arınmış Yeni Hristiyanlık olarak da adlandırılmış Newton Dini’dir. Yeni Hıristiyanlığın ilkesi olarak şunu önerdi: “Toplumun tamamı, en yoksul sınıfın ahlaki ve fiziksel varlığını iyileştirmeye çalışmalıdır; toplum kendisini bu amaca ulaşmak için en uygun şekilde örgütlemelidir.”

Etkileri;

Saint-Simon’un doğa bilimlerine benzer bir “toplum bilimi” çağrısı, öğrencisi Auguste Comte’u ve bilimsel çalışma alanları olarak sosyoloji ve ekonominin gelişimini etkiledi. Thomas Carlyle , Michel Chevalier, John Stuart Mill , Napoleon III ve genç Léon Walras , Saint-Simon’dan ilham aldı. Saint-Simon’un vizyonu, on dokuzuncu yüzyıl boyunca Fransız ve Avrupa toplumunu etkiledi. Saint-Simon’un “bilimselliği” Marksist teorinin gelişimini de etkiledi. Ayrıca toplumsal düzenle ilgili görüşleri  Emile Durkheim’de etkilemiştir.

Hayatı;

Saint-Simon, 17 Ekim 1760’ta Fransa’nın Paris şehrinde yoksul bir aristokrat ailede dünyaya geldi.

Asi bir yapıya sahip olan Saint-Simon, erken yaşta geleneklere karşı belli bir küçümseme gösterdi henüz 14 yaşındayken derslerini daha iyi öğretmek için onu kırbaç cezasına çarptırmak isteyen öğretmenini bıçakladı. Özel hocalar tarafından verilen düzensiz bir eğitimden sonra 17 yaşında askere gitti. Fransa’nın İngiltere’ye karşı verdiği bağımsızlık savaşında Amerikan kolonilerine yardım etmek için gönderdiği alaylarda bulundu ve 1781’de Yorktown’da topçu kaptanı olarak görev yaptı. Amerika’dan ayrılmadan önce, Meksika Valisine Atlantik ve Pasifik’i bir kanalla bağlama planını sundu ve Madrid’den denize bir kanal inşa etmek için başka bir plan tasarladı.

Fransız Devrimi (1789) sırasında Fransa’da kaldı ve bir arkadaşından ödünç alınan fonlarla yeni kamulaştırılan arazileri satın aldı. Terör Saltanatı sırasında, Lüksemburg’da Saray’da hapsedildi ve Devrimci para biriminin değeri düştüğü için son derece zengin oldu. Saint-Simon, lüks ve ışıltılı salonlarında hayatın her kesiminden önde gelen insanları eğlendirerek lüks bir hayat yaşadı. Birkaç yıl içinde iflasın eşiğine geldi ve dersler alarak ve seçkin Politeknik Okulu’nda bilim adamlarıyla tanışarak bilim okumaya başladı. İlk yayınlanmış eseri, 1803’te Bir Cenevre Sakininin Çağdaşlarına Mektupları bilim adamlarının sosyal düzende rahiplerin yerini alması gerektiğini ve siyasi iktidarı elinde bulunduran mülk sahiplerinin, ancak bilginin ilerlemesini sübvanse ederlerse mülksüzlere karşı kendilerini korumayı umabileceklerini öne sürdü. 1808’de Saint-Simon yoksullaştı ve yaşamının son 17 yılı esas olarak arkadaşlarının cömertliğiyle geçti. 1823’te, bir umutsuzluk içinde, Saint-Simon bir tabancayla kendini öldürmeye çalıştı, ancak yalnızca bir gözünü çıkarmayı başardı.

Claude Henri de Rouvroy, Kont de Saint-Simon, 19 Mayıs 1825’te öldü ve Paris’teki Le Père Lachaise Mezarlığı’na defnedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir