İslam alimi Ebu Zeyd Ahmed El-Belhi’nin eseri Mesâlihu’l-Ebdân ve’l-Enfüs adlı eserinden cinsel ilişki için uygun vakitler tavsiyesi.

Cinsel ilişki için, insan ömrünün dönemlerinden en uygun olan vakit seçilmelidir. Bu iş için en uygun vakit gençlik çağı, sonra olgunluk çağıdır. Yaşlılık döneminde ise yaşlıların tabiatının soğuk olması, organlarının gevşemiş ve gücünün zayıflamış olmasından dolayı uygun değildir.

-Mevsimler yönünden ise İlkbahar mevsimi tabiatının sıcak ve nemli olmamsından dolayı cinsellik için uygundur. Bu mevsimde hayvanlarda çiftleşme duygusu kabarır, insan da hayvanlardan bir kısımdır. Dolayısıyla insanda da bu vakitte hayvanlar gibi cinsel duygular tahrik olur. Aynı şekilde kış mevsimi de bedene nemin hakim olması ve hararetin vücudun içine çekilip oradaki neme katılmamsından dolayı cinsel ilişki uygundur.

-Sonbahar ise vücutlarda soğuk ve kuruluğun baskın olmasından dolayı bu iş için en az uygun olan vakittir. Çünkü soğuk ve kuru mizaç meniyi ifsad eder ve azaltır. Yaz mevsimi ise cinsel ilişki için sonbahardan daha az uygun olan bir vakittir. Çünkü yaz; sıcağı, vücuttaki ısının içinden dışına çıkması iç organların soğukluğu ve vücut güçlerinin yorulmasından dolayı bedeni zayıflatır ve organların sarkmasına sebep olur. Bu yüzden yazın fazla cinsel ilişkiye girmemek gerekir.

-Günün hangi vaktinde uygun olduğuna gelirsek; cinsel ilişki için günün başlangıcı, ortası ve sonundan daha iyidir. Çünkü gündüzün başlangıcı ilkbahar mevsimine, sonu ise sonbahara benzer. Dolayısıyla gündüzün ilk saatlerinde kanın tabiatına benzeyen sıcaklık ve nem artar. Gündüzün sonunda ise soğuğun gücü hakimdir ve bu mizac cinsel ilişki için uygun değildir. Gece ise, nemin hakim olması ve sıcaklığın vücudun içine çekilmesinden dolayı kışa benzer. Bu vakit cinsel ilişki için ancak kış mevsiminin uygunluğu kadar uygundur.

-İnsanda cinsellik gücü yaratılışının başlangıcında zevk almak için değil üreme için konulmuştur. Bu yüzden insan cinsel ilişki için üreme için uygun olan vakitleri seçmelimdir. Gece ve gündüzün vakitleri içinde bu hedef için en uygun zaman gecenin son vakitleri ve günün ilk saatleri olan seher ve güneşin doğuş vakitleridir. Çünkü bu vakitlerde hazım gücü işini tamamlamış, gıdalar hazmedilmiş, hazımdan ortaya çıkan artıklardan meni ve diğer şeyler kaplarında toplanmaya başlamıştır. Güneşin doğuşuyla bedenin güçleri hareketlenmeye başlar.

-Bu vakitte ana rahmine düşmüş olan çocuğun bu manada diğerlerine karşı bir üstünlüğü vardır. Ve bu, çocuğun hem psikolojik hem bedensel yönden sıhhatli olması, seçkin ve üstün olmasının nedenlerinden sayılmıştır.

KAYNAKÇA;  MESÂLİHU’L-EBDÂN VE’LENFÜS, BEDEN VE RUH SAĞLIĞI, EBU ZEYD AHMED EL-BELHÎ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir