Auguste Comte, Sosyoloji terimini icat edip ve sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kurdu. Bu nedenle sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir.

Auguste Comte 19 Ocak 1798’de Fransa’nın tarihi şehri olan Montpellier’de doğdu.  Comte’un vergi memuru olan babası Louis Comte ve annesi Rosalie Boyer, koyu kralcı ve Roma Katolikleriydi. Ailesi Fransız Devrimi’nin ardından Fransa’yı kasıp kavuran cumhuriyetçilik ve şüphecilikle çatışıyordu. Comte, bu çatışmaları 14 yaşında Roma Katolikliğini ve kraliyetçiliği reddederek çözdü.

Birçok sağlık sorunu bedensel rahatsızlıklar yaşamasına sebep olduysa da bu sorunlar fikirlerini ve kişiliğini geliştirmesine engel olmadı. Matematikte parlak bir öğrenci olan Comte, itaatsizlik ve isyan nedeniyle Ecole Polytechnique’den atıldı. Comte 18 yaşında Paris’e geldiğinde işsiz ve parasızdı. Matematikte özel derslerden geçimini sağlamaya çalıştı. Felsefe ve tarih alanlarında çok şey okudu ve özellikle insan toplumu tarihindeki bazı düzenleri ayırt etmeye ve izlemeye başlayan düşünürlerle ilgilendi. Bu düşünürler 18. yüzyılın birkaç önemli Fransız siyaset filozofu olan Montesquieu ve Marquis de Condorcet’di.

1817’de liberal çevrelerde sanayi toplumu üzerine fikirleriyle tanınan Henri de Saint-Simon ile tanıştı ve onun sayısız yayınında işbirliği yaptı. Saint-Simon onu politik ekonomiyle tanıştırdı ve sosyal meselelerin farkında olmasını sağladı.

Comte, 1825’te Caroline Massin ile yaptığı evliliği 17 yılın ardından 1842’de bitti.

1845’te Comte, tanıştığı Clotilde de Vaux ile romantik ve duygusal deneyim yaşadı. Ertesi yıl tüberkülozdan ölen Clotilde de Vaux  Comte’un, sonraki düşünce ve yazılarında, özellikle kurmayı planladığı pozitivist toplumda kadınların rolüyle ilgili olarak önemli bir etkisi olan bu duygusal olayı idealize etti.

Comte modern sanayi toplumunun gelişme nedenleri, Fransız Devrimi ve sonrasını şekillendiren düzensizliğin nedenleri ile ilgilendi ve bu sorularının cevabını toplum içinde bulabileceğine inandı. Comte, farklı bilimlerin bir sınıflandırmasını yapar ve hala kurulacak bir pozitif bilim olduğunu düşünür, en önemlisi, nesnesi insan gerçekleridir ve toplumun ilerlemesine izin vermesi gerekir. Onu “sosyoloji” olarak tanımlar. Comte böylece altı temel bilimi belirler ve sıralar; bunların her biri, gelişimi için kendinden öncekilere bağlıdır; matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji. Sosyolojiyi bilimlerin kraliçesi ve geleceğin bilimi olarak görür.

Comte yeni toplumsal düzen için gerekli olan ahlaki uzlaşının, insanlık dini olarak kurmaya çalıştığı pozitivizmin düşünce sistemi aracılığıyla sağlanacağını düşündü. Sosyolojide Comte tarafından geliştirilen pozitivist yaklaşım toplumsal yaşamın doğal yaşama benzer bir nesnel gerçekliği olduğuna inandı. Comte pozitivizm ile sosyal ve fiziksel dünyanın gözlem ve deneyle test edilerek inceleneceğini öne sürdü. Comte’nin pozitivist yaklaşımının sosyolojiye önemli katkısı oldu. Comte’un düşündüğü gibi pozitivizm, ilerleme kavramının tarihin merkezinde yer alması anlamında evrimciliğin bir çeşitlemesidir. İnsanoğlu ilerler ve tarihi tüm alanlarda (teknik, bilim, felsefe) en iyiye doğru sürekli bir evrimdir. İnsan zaman içinde ilerledikçe mükemmellik için çabalar. Bu düşünce ilk olarak Aydınlanma filozofları tarafından kuramlaştırıldı ve özellikle sosyoloji ve antropoloji aracılığıyla yirminci yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Comte göre toplumdaki eşitsizliklerin çözümü, negatif haklar kavramı yerine pozitif ödevler kavramı geçtiğinde mümkün olacaktır.

En önemli eserleri:

 1830-1842 yılları arasında altı ciltlik Pozitif Felsefe Dersleri ve 1851 yılında da Pozitif Politika Sistemi adlı eserleridir.

Comte 1857’de kanserden öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir